Kaastrupvejens Handel & Ingeniør
                           

PRISER og GENERELLE VILKÅR

Kaastrupvejens Handel & Ingeniør går ind for en åben og ærlig afregningsmodel, der er til at gennemskue.

Ingeniørydelser afregnes på timebasis til timepris på kr. 800,00 +moms
For at minimere budgetafvigelser mest muligt aftales maksimalt timeantal på forhånd før hver opgave.

Der tillægges kørselstillæg på 5kr/km +moms. Kørsel under 25km afregnes ikke.
Ved større opgaver/projekter kan kørselstillægget forhandles, hvilket skal ske før påbegyndelse af opgave.

Første møde i forbindelse med nye opgaver eller projekter er altid u-forpligtigende. Timeprisen afregnes til kr. 0,00 (nul) ligesom der heller ikke tillægges kørselstillæg. Dette gælder kun for indledende møde af op til 2timers varighed på Sjælland uden for København.

Opgaver påbegyndes først når der forligger en skriftelig ordre på det arbejde der ønskes udført.


Ved salg af skaffevarer er salgsprisen = indkøbsprisen + 20% + moms afrundet til nærmeste hele 10'er.


Salg af varer og ydelser faktureres med 8 dages betaling, med mindre andet er skriftelig accepteret fra Kaastrupvejens Handel & Ingeniør.
Ved større projekter eller længerevarende opgaver faktureres der minimum én gang om måneden.

Faktura der betales for sent tillægges rente og gebyr efter renteloven.

Webpage last edit: 01-11-2015