Kaastrupvejens Handel & Ingeniør
                           

YDELSER

Kaastrupvejens Handel & Ingeniør tilbyder ydelser i to kategorier

Ingeniør
Optimering af produktion og processer
Maskindesign
Værktøjsdesign
Produktudvikling
Hjælp til CE-mærkning efter europæiske direktiver
Hjælp til dokumentation og standarder
Kontrol af dokumentation i forbindelse med idriftsættelse af udstyr og maskiner.
Specialist i maskinsikkerhed

Handel
Handel med varer, enten direkte eller ved formidling.
 

Du er endt direkte på denne side fordi du har søgt på et eller flere af følgende ord som Kaastrupvejens Handel & Ingeniør dagligt beskæftiger sig med:
Maskinsikkerhed, Funktionssikker, CE, CE-mærke, CE-mærkning, direktiv, direktiver, standard, standarder, DS, Dansk standard, harmoniseret standard, Maskindirektiv 2006/42/EU, Tryk-direktiv 2014/68/EU, ATEX-direktiv 2014/34/EU, lavspændingsdirektiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, maskintavle, nødstop, Performance level, PLa, PLb, PLc, PLd, PLe, Safety Integrity Level, SIL1, SIL2, SIL3, SIL4, enkeltfejl tolerant,  fejlsikker tilstand, Kategori, Lov, Love, Regler, Bekendtgørelse, Bekendtgørelser, 1109, 1101, 612, 693, dokument - dokumentation, teknik, design, verifikation, validering, 60204, 12100, 13849, 13850, 61508, 62061, 9001, 14001, 18001,  

Webpage last edit: 01-11-2015